Fantastiska siffror i Mitt Roslagens SIFO-undersökning

Vi bakom gratistidningen Mitt Roslagen har haft det på känn sedan vi startade för drygt ett år sedan: Att vi gör en väldigt omtyckt, läst och populär tidning. Nu har vi siffror – som vida överstiger alla förväntningar.


– Jag kan inte minnas att jag har sett så bra siffror från sådana här undersökningar, säger Leif Holm, analytiker hos
Postnord när han går igenom den oberoende Sifo-undersökning som Mitt Roslagen beställt. Mitt Roslagen har nyss klivit in på dessa andra år som gratistidning i Norrtälje kommun. Tidningen delas ut till alla fasta hushåll i kommunen, vilket alltså ger en hushållstäckning på 100 procent.

I juni och juli delas den dessutom ut till alla sommargästers brevlådor. Medarbetarna på Mitt Roslagen har hela tiden känt att tidningen fyller ett stort behov hos kommuninvånarna och hos många, många annonsörer. Nu finns det siffror. Hårda fakta.
Sifo har på uppdrag av Mitt Roslagen genomfört en undersökning bland kommunens invånare.
– De har valt ut ett antal som är statistiskt signifikant och skickat ett utvalt nummer av Mitt Roslagen, tillsammans med en frågeenkät, säger Leif Holm. Urvalet är noga genomtänkt och ska spegla invånarna i stort när det gäller bland annat kön, åldrar och inkomstnivå.