Välkommen till Hargs Bruk

Vi lever till stor del av jord- och skogsbruk. Förutom detta bedriver vi en omfattande fastighetsförvaltning samt natur-, kultur- och viltvård. Markinnehavet är beläget i kommunerna Östhammar, Uppsala och Norrtälje och omfattar ca 23.000 ha landareal och ca 4.500 ha vatten. Som ett av få vallonbruk har Hargs Bruk varit i kontinuerlig drift i 350 år. Vår uppgift är att förvalta, bevara och utveckla Hargs Bruk så att det fortsatt är ett av landets bäst bevarade bruksegendomar i åtminstone 350 år till.

Ett av Sveriges äldsta företag

Hargs Bruk fick bruksprivilegier 1668 och ägdes då av Gustaf Otto Stenbock. Hans sigill, med den stegrande stenbocken, är än idag symbol för Hargs Bruk AB.  Efter att ryssarna bränt ned hela bruket år 1719 så förvärvade och återuppbyggde Erik Oxenstierna bruket år 1730. Sedan dess har Hargs Bruk ägts i samma släkt, där nuvarande ägarna Beck-Friis är nionde generationen som förvaltar egendomen.